header-persons-team-KJ

Katarzyna Jachacy-Bednarek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku Prawo (1996 r.) i Podyplomowych Studiów Mediacji, Negocjacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2010 r.) oraz aplikacji adwokackiej odbytej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2000 r.).

kjb2
Katarzyna
Jachacy-Bednarek
Adwokat / Partner

Praktykę adwokacką prowadzi od 2001 roku. Od 2018 roku partner zarządzający w Katarzyna Jachacy-Bednarek, Dorota Malarecka, Kancelaria Adwokacka, Spółka Partnerska.

W latach 2011 – 2020 wykładowca w Dziale Szkolenia aplikantów adwokackich w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wykonuje obowiązki patrona w ramach szkolenia aplikantów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Posługuje się językiem angielskim.

Od ponad 20 lat główne specjalizacje zawodowe to:

Prawo rodzinne i opiekuńcze, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki udzielania porad i reprezentowania klientów w postępowaniach sądowych i w mediacjach, często w sprawach tzw.: trudnych. Korzysta z wiedzy i doświadczenia ze współpracy ze specjalistami z zakresu psychologii, pedagogiki, pediatrii, psychiatrii oraz mediatorami rodzinnymi, biegłymi w sprawach majątkowych. Tam, gdzie to możliwe, wykorzystuje polubowne formuły rozwiązywania sporów, bo zrozumienie przyczyny konfliktu i poznanie możliwości i metod jego rozwiązania stanowią klucz do rzeczywistego rozwiązania problemów.

Sprawy cywilne o zapłatę, takie jak o odszkodowanie i zadośćuczynienie, bezpodstawne wzbogacenie, sprawy spadkowe, w tym z tytułu zachowku, i wiele innych. Są to głównie wieloaspektowe merytorycznie i proceduralnie postępowania sądowe przeciwko osobom fizycznym, deweloperom czy ubezpieczycielom, w których reprezentuje tak osoby fizyczne jak i osoby prawne, czy wspólnoty mieszkaniowe. W tym zakresie pracy zawodowej także bardzo często  pomaga klientom wypracowywać ugody.

signet
Nasze specjalizacje
Publikacje
Uprzejmie informujemy, że od dnia
22 lutego 2024 r.
pracujemy
w nowym biurze:

Biuro Business Link Astoria
ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa wejście A, 8 piętro

Nowe biuro kancelarii jest zlokalizowane przy sąsiedniej ulicy w stosunku do dotychczasowej siedziby. W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem kancelarii

Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji i listów
na nowy adres.