Praca

Oferujemy możliwość nawiązania współpracy adwokatom, aplikantom oraz studentom w ramach naszych specjalizacji.

Aplikantom adwokackim zapewniamy wsparcie merytoryczne i pomagamy rozwijać umiejętności zawodowe. Zapewniamy możliwość zdobycia doświadczenia poprzez stopniowe wykonywanie coraz bardziej rozwijających i budujących doświadczenie zadań. Umożliwiamy uczestniczenie w wybranych szkoleniach merytorycznych i narzędziowych.

Studenci prawa w trakcie praktyk mają możliwość zapoznania się z pełnym zakresem podstawowych aspektów pracy prawnika.

Preferujemy dłuższe okresy stałej współpracy w oparciu o bardzo dobre warunki w nowoczesnym środowisku pracy, opartym na zdalnych systemach.

Osoby zainteresowane pracą lub praktyką prosimy o przesłanie CV (proszę nie przesyłać listów motywacyjnych) na adres: katarzyna.jachacy@adwokatura.pl

Zastrzegamy, że odpowiadamy na wybrane oferty spełniające wewnętrzne kryteria wyboru.

signet
Nasze specjalizacje
Zespół kancelarii
Publikacje
Uprzejmie informujemy, że od dnia
22 lutego 2024 r.
pracujemy
w nowym biurze:

Biuro Business Link Astoria
ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa wejście A, 8 piętro

Nowe biuro kancelarii jest zlokalizowane przy sąsiedniej ulicy w stosunku do dotychczasowej siedziby. W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem kancelarii

Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji i listów
na nowy adres.