Zespół kancelarii

nk

Natalia Kondrat

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo, Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (2013 r.) oraz aplikacji adwokackiej odbytej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2016 r.). Ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Centrum Prawa Amerykańskiego w Lublinie przy Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL we współpracy z Chicago Kent College of Law, Illinois Institute of Technology oraz kurs terminologii prawniczej w Specjalistycznej Szkole Językowej dla Prawników LLB Sawicki Linguistics of Law and Business.
Z kancelarią związana od 2017 roku. Adwokacka praktyka zawodowa: prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo cywilne, odszkodowania, nieruchomości, prawo karne.

eog

Eliza Ośko-Głowacka

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2011 r.) i aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Do zespołu kancelarii dołączyła w 2022 r. W ramach swojej praktyki zawodowej skupia się na reprezentacji i doradzaniu klientom w postępowaniach spornych, przede wszystkim z zakresu prawa rodzinnego. Posiada również szerokie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń związanych z naruszeniami dóbr osobistych i w postępowaniach odszkodowawczych.

kk

Katarzyna Konarska

aplikant adwokacki

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo, Uniwersytetu Warszawskiego (2022 r.), odbywająca aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (od 2023 r.). Ukończyła Centrum Prawa Amerykańskiego organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Emory University School of Law oraz Georgia State University College of Law. Z kancelarią związana od 2023 roku. Prawnicza praktyka zawodowa: prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo cywilne, prawo bankowe i finansowe.

mb

Maria Bukowska

Aplikant adwokacki

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, kierunek prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Wschodnich w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISH UW). Ukończyła Szkołę Prawa Europy Wschodniej i Azji Centralnej organizowaną przez Centrum Badań nad Prawem Europy Wschodniej i Azji Centralnej Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Z kancelarią związana od 2022 r. Prawnicza praktyka zawodowa: prawo cywilne, prawo rzeczowe.

km

Klaudia Matusik

Studentka prawa

Od 2020 roku studentka Wydziału Prawa i Administracji kierunku prawo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z kancelarią związana od 2023 roku.

sb

Stanisław Bukowski

Student prawa

Student na Wydziale Prawa i Administracji kierunku prawo na Uniwersytecie Warszawskim od 2021 roku. Związany z kancelarią od 2024 roku.

am

Antonina Malarecka

Asystentka biura

Od 2022 roku studentka studiów wschodnich Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Posługuje się biegle językami angielskim i niemieckim oraz na poziomie komunikatywnym językiem rosyjskim. Z kancelarią związana od 2022 roku.

mj

Marta Janowska

Asystentka biura

Studentka na Wydziale Psychologii na Warszawskim Uniwersytecie SWPS od 2023 roku. Związana z kancelarią od 2024 roku.

signet
Nasze specjalizacje
Publikacje
Uprzejmie informujemy, że od dnia
22 lutego 2024 r.
pracujemy
w nowym biurze:

Biuro Business Link Astoria
ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa wejście A, 8 piętro

Nowe biuro kancelarii jest zlokalizowane przy sąsiedniej ulicy w stosunku do dotychczasowej siedziby. W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem kancelarii

Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji i listów
na nowy adres.