Zespół kancelarii

nk

Natalia Kondrat

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo, Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (2013 r.) oraz aplikacji adwokackiej odbytej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2016 r.). Ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Centrum Prawa Amerykańskiego w Lublinie przy Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL we współpracy z Chicago Kent College of Law, Illinois Institute of Technology oraz kurs terminologii prawniczej w Specjalistycznej Szkole Językowej dla Prawników LLB Sawicki Linguistics of Law and Business.
Z kancelarią związana od 2017 roku. Adwokacka praktyka zawodowa: prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo cywilne, odszkodowania, nieruchomości, prawo karne.

eog

Eliza Ośko-Głowacka

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2011 r.) i aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Do zespołu kancelarii dołączyła w 2022 r. W ramach swojej praktyki zawodowej skupia się na reprezentacji i doradzaniu klientom w postępowaniach spornych, przede wszystkim z zakresu prawa rodzinnego. Posiada również szerokie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń związanych z naruszeniami dóbr osobistych i w postępowaniach odszkodowawczych.

kk

Katarzyna Konarska

aplikant adwokacki

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo, Uniwersytetu Warszawskiego (2022 r.), odbywająca aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (od 2023 r.). Ukończyła Centrum Prawa Amerykańskiego organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Emory University School of Law oraz Georgia State University College of Law. Z kancelarią związana od 2023 roku. Prawnicza praktyka zawodowa: prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo cywilne, prawo bankowe i finansowe.

mb

Maria Bukowska

Prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, kierunek prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Wschodnich w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISH UW). Ukończyła Szkołę Prawa Europy Wschodniej i Azji Centralnej organizowaną przez Centrum Badań nad Prawem Europy Wschodniej i Azji Centralnej Uniwersytetu Warszawskiego. Z kancelarią związana od 2022 r. Prawnicza praktyka zawodowa: prawo cywilne, prawo rzeczowe.

mg

Małgorzata Górka

Asystent Prawny

Od 2020 roku studentka Wydziału Prawa i Administracji kierunku prawo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z kancelarią związana od 2021 roku. W kancelarii wykonuje zadania z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, jak również z zakresu prawa karnego w powiązaniu ze specjalizacjami kancelarii. Interesuje się szczególnie prawem cywilnym i rodzinnym.

km

Klaudia Matusik

Asystentka biura

Od 2020 roku studentka Wydziału Prawa i Administracji kierunku prawo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z kancelarią związana od 2023 roku.

am

Antonina Malarecka

Asystentka biura

Od 2022 roku studentka studiów wschodnich Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Posługuje się biegle językami angielskim i niemieckim oraz na poziomie komunikatywnym językiem rosyjskim. Z kancelarią związana od 2022 roku.

footer-bgr2
Nasze specjalizacje
Publikacje