Zespół kancelarii

nk

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo, Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (2013 r.) oraz aplikacji adwokackiej odbytej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2016 r.). Ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Centrum Prawa Amerykańskiego w Lublinie przy Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL we współpracy z Chicago Kent College of Law, Illinois Institute of Technology oraz kurs terminologii prawniczej w Specjalistycznej Szkole Językowej dla Prawników LLB Sawicki Linguistics of Law and Business.
Z kancelarią związana od 2017 roku. Adwokacka praktyka zawodowa: prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo cywilne, odszkodowania, nieruchomości, prawo karne.

nl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2015 r.), odbywająca aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (od 2020 r.). Z kancelarią związana od 2022 roku. Prawnicza praktyka zawodowa: prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo cywilne, prawo karne.

mb

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, kierunek prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Wschodnich w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISH UW). Ukończyła Szkołę Prawa Europy Wschodniej i Azji Centralnej organizowaną przez Centrum Badań nad Prawem Europy Wschodniej i Azji Centralnej Uniwersytetu Warszawskiego. Z kancelarią związana od 2022 r. Prawnicza praktyka zawodowa: prawo cywilne, prawo rzeczowe. 

mg

Od 2020 roku studentka Wydziału Prawa i Administracji kierunku prawo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z kancelarią związana od 2021 roku.

footer-bgr2
Nasze specjalizacje
Publikacje