Dorota Malarecka

Adwokat / Partner

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku Prawo i Administracja (1999 r.) i aplikacji adwokackiej odbytej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2003 r.). Od 2001 roku nieprzerwanie współpracuje z Adwokatem Katarzyną Jachacy – Bednarek. Owocem wieloletniej współpracy jest powstanie w lutym 2018 roku Spółki Partnerskiej Katarzyna Jachacy – Bednarek, Dorota Malarecka, Kancelaria Adwokacka, Spółka Partnerska.

element-scroll
header-persons-team-DM
dm2
Dorota
Malarecka
Adwokat / Partner

Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem pełnego zakresu spraw rodzinnych oraz spadkowych. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych, w tym dotyczących sytuacji małoletnich dzieci, jak też małżeńskiego prawa majątkowego. Zajmuje się problematycznymi postępowaniami związanymi ze stosowaniem przemocy w relacjach rodzinnych i ochroną małoletnich dzieci. Prowadzi postępowania sądowe w sprawach o ubezwłasnowolnienie oraz skierowanie na przymusowe leczenie psychiatryczne. W zakresie prawa spadkowego interesuje się zwłaszcza tematyką dziedziczenia testamentowego, w tym zagadnieniem wadliwości testamentów z powodu wad oświadczenia woli.

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Dorota Malarecka wykazuje się dużym zaangażowaniem zarówno w aspekcie merytorycznym, jak też dbałością o efektywną współpracę z Klientami. W procesach sądowych zwraca szczególną uwagę na konstruowanie strategii procesowej, a następnie jej stopniowej realizacji w kierunku osiągnięcia zamierzonego celu. Jako pełnomocnik doprowadza do ugodowych finałów nawet bardzo spornych postępowań, m. in. poprzez wypracowywanie ugód sądowych w drodze negocjacji i mediacji.

Adwokat Dorota Malarecka wykonuje obowiązki patrona w ramach szkolenia aplikantów w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Od 2010 roku prowadzi zajęcia w ramach szkoleń dla aplikantów adwokackich w zakresie swojej specjalizacji – prawa rodzinnego, procedury cywilnej, aspektów wykonywania zawodu adwokata oraz jest egzaminatorem w procesie szkolenia aplikantów.

footer-bgr2
Nasze specjalizacje
Publikacje