Dorota Malarecka

Adwokat / Partner

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku Prawo i Administracja (1999 r.) oraz aplikacji adwokackiej odbytej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2003 r.).

header-persons-team-DM
dm2
Dorota
Malarecka
Adwokat / Partner

Zawód adwokata wykonuje od 2003 roku. Od 2018 roku współtworzy jako partner kancelarię Katarzyna Jachacy-Bednarek, Dorota Malarecka, Kancelaria Adwokacka, Spółka Partnerska. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca w procesie szkolenia aplikantów w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Wykonuje obowiązki patrona przygotowując aplikantów do zawodu adwokata.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności rodzinnym i spadkowym. W sali sądowej widzi istotę  swego zawodu, lecz posiada również bardzo duże doświadczenie w rozwiązywaniu konfliktów majątkowych, małżeńskich i rodzicielskich w oparciu o pozasądowe metody rozwiązywania sporów (negocjacje, mediacje). Reprezentuje klientów w pełnym spektrum spraw rodzinnych, w tym w skomplikowanych postępowaniach o podział majątku po ustaniu wspólności małżeńskiej. W sprawach spadkowych interesuje się w szczególności dziedziczeniem testamentowym, w tym zagadnieniem nieważności testamentów. Reprezentuje klientów w postępowaniach o ubezwłasnowolnienie oraz skierowanie na przymusowe leczenie psychiatryczne.

W pracy z klientami wykazuje się dużym zaangażowaniem dbając o wysoki poziom merytoryczny, budowanie przemyślanej strategii postępowania i jej realizację. Doradza klientom w wyborze optymalnego sposobu rozwiązania prawnych potrzeb, w tym również z pomocą ekspertów innych specjalności – psychologów, lekarzy, terapeutów.

signet
Nasze specjalizacje
Publikacje