Wspólnota mieszkaniowa. Praktyczny poradnik dla zarządów i zarządców

Poradnik, który pomoże prawidłowo i zgodnie z prawem zarządzać nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych

Poradnik, który przedstawia i przybliża główne zagadnienia prawne związane z zarządzaniem nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych. Publikacja przybliża najważniejsze regulacje prawne w omawianym zakresie oraz w przystępny sposób omawia najważniejsze aspekty praktyczne, z którymi na co dzień spotykają się zarządcy, członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych czy prawnicy obsługujący wspólnoty mieszkaniowe, zarówno w bieżącej obsłudze, jak i w toku postępowań sądowych.

Książka uwzględnia najnowszą zmianę ustawy o własności lokali, obowiązującą od 29.8.2015 r. (wynikającą z ustawy z 12.6.2015 r., Dz.U. z 2015 r. poz. 1168), która upraszcza metody głosowania nad uchwałami właścicieli lokali stanowiących przedmiot współwłasności w częściach ułamkowych, zarówno mieszkalnych, jak i użytkowych. W praktyce zagadnienie to dotyczy najczęściej wielostanowiskowych lokali garażowych w nowych budynkach wielomieszkaniowych, choć zastosowanie ma w przypadku każdego lokalu objętego współwłasnością w częściach ułamkowych.

Poradnik przystępnie wyjaśnia definicje i przybliża interpretacje pojęć, takich jak zarząd i zarządca, zarządca przymusowy i administrator, zebranie właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej, prowadzenie księgowości we wspólnocie mieszkaniowej. Omawia także zagadnienia podejmowania i zaskarżania uchwał właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej, z uwzględnieniem trybu przewidzianego w ustawie o własności lokali oraz powództwa z Kodeksu postępowania cywilnego. Przybliża również konstrukcję i najczęściej spotykane problemy w postępowaniach sądowych z udziałem wspólnot mieszkaniowych, takich jak postępowania o:

 • zapłatę zaliczek,
 • uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał,
 • ustanowienie zarządcy przymusowego,
 • zarządzenie przymusowej sprzedaży lokalu,
 • zapłatę odszkodowania z tytułu wad fizycznych nieruchomości wspólnej.

Książka zawiera liczne wskazówki praktyczne, z odwołaniami do orzeczeń sądowych, przykłady z bieżącego zarządzania nieruchomościami oraz wzory dokumentów – uchwał, pozwów czy wniosków.

Dzięki tej książce Czytelnik dowie się:

 • Jakie zmiany zostały wprowadzone do ustawy o własności lokali w dniu 29 sierpnia 2015 r., ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących głosowania nad uchwałami przez współwłaścicieli w częściach ułamkowych – garaże wielostanowiskowe?
 • Co to jest zarząd, zarządca, zarządca przymusowy, administrator we wspólnocie mieszkaniowej oraz jak się powołuje, zmienia i odwołuje te podmioty, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych oraz wskazówek, jakich najczęściej popełnianych błędów unikać i w jaki sposób to robić?
 • Jakie wymogi powinna spełniać uchwała właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej i kiedy oraz na jakiej podstawie i w jaki sposób można ją wyeliminować z obrotu cywilnoprawnego, ze szczególnym rozróżnieniem trybu zaskarżania uchwał przewidzianego w ustawie o własności lokali oraz trybu ustalania, że uchwała jest nieistniejąca lub bezwzględnie nieważna przewidzianego w Kodeksie postępowania cywilnego?
 • Jak zwoływać i przeprowadzać zebrania wspólnoty mieszkaniowej?
 • Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów w toku postępowań sądowych z udziałem wspólnot mieszkaniowych, które to postępowania dotyczą – zapłaty zaległych zaliczek, zapłaty odszkodowania z tytułu wad fizycznych w częściach wspólnych nieruchomości, uchylenia uchwały lub stwierdzenia jej nieistnienia lub bezwzględnej nieważności, ustawienia zarządcy przymusowego, zarządzenia przymusowej sprzedaży lokalu?
 • Jak prawidłowo prowadzić księgowość wspólnoty mieszkaniowej?
 • Książka pomoże rozwiązać problemy, takie jak:
 • dostosowanie dotychczas stosowanych metod głosowania nad uchwałami właścicieli lokali do aktualnych regulacji prawnych,
 • sprawdzenie, czy zarząd lub zarządca we wspólnocie mieszkaniowej został prawidłowo powołany lub odwołany, a w przypadku stwierdzenia błędu – wskazanie, jak naprawić sytuację,
 • sprawdzenie, czy we wspólnocie mieszkaniowej istnieje możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z zakresu wad fizycznych części wspólnej nieruchomości wobec sprzedawcy/dewelopera oraz przygotowanie się do tej procedury,
 • praktyczna weryfikacja sposobu działania wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach sądowych.


Ponadto Czytelnik będzie mógł skonfrontować wzory dokumentów funkcjonujących we wspólnocie mieszkaniowej z przedawnionymi w publikacji oraz poszerzyć wiedzę praktyczną poprzez zapoznanie się ze źródłami przyjętych interpretacji wynikających z orzeczeń sądowych.

Katarzyna Jachacy-Bednarek


absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Podyplomowych Studiów z zakresu Mediacji, Negocjacji i ADR – na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła aplikację adwokacką i wykonuje zawód adwokata w Warszawskiej Izbie Adwokackiej. Szkoli warszawskich aplikantów adwokackich, publikuje poradniki i artykuły z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa wspólnot mieszkaniowych. Od 15 lat prowadzi własną kancelarię adwokacką w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego i postępowania cywilnego. Wiodące kierunki jej specjalizacji zawodowej to prawo rodzinne, spadkowe, rzeczowe, prawo nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych.

Dorota Malarecka


absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację adwokacką i wykonuje zawód adwokata w Warszawskiej Izbie Adwokackiej. Szkoli warszawskich aplikantów adwokackich, publikuje artykuły z zakresu prawa rodzinnego. Od 11 lat prowadzi własną kancelarię adwokacką w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego i postępowania cywilnego. Wiodące kierunki jej specjalizacji zawodowej to prawo rodzinne, spadkowe, rzeczowe, prawo nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych.

Wydawnictwo CH BECK

footer-bgr2
Nasze specjalizacje
Zespół kancelarii
Orzeczenia
Uprzejmie informujemy, że od dnia
22 lutego 2024 r.
pracujemy
w nowym biurze:

Biuro Business Link Astoria
ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa wejście A, 8 piętro

Nowe biuro kancelarii jest zlokalizowane przy sąsiedniej ulicy w stosunku do dotychczasowej siedziby. W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem kancelarii

Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji i listów
na nowy adres.